Zařízení na hašení jisker

Zařízení na zhášení jisker

Požární ochrana pro pneumatická odsávací a dopravní zařízení

Najde uplatnění v pneumatických transportních zařízeních a mechanických dopravnících, ve kterých se transportují hořlavé materiály, opakovaně dochází dík létajícím jiskrám k požárům a explozím filtrů. Jiskření zpravidla vzniká dík použitým strojům nebo nečistotám v materiálu. Následkem jsou výpadky výroby, značné věcné škody a ohrožení lidských životů. Abychom vyloučili toto riziko, musí být odsávací zařízení sledována z hlediska vzniku jisker a zabezpečena zhášeči jisker. Při instalaci těchto zhášečů jisker, odpovídajícím směrnicím svazu věcných pojišťovatelů (VdS 2106), poskytují pojistitelé majetku rabat až 15%.

Funkce systému

Základem systému zhášení jisker jsou vysoce citlivé detektory, jež reagují během několika milisekund na přítomnost žhavých jisker v dopravních systémech. Objeví-li se jiskry nebo žár, řídicí ústředna okamžitě přijímá impuls detektoru a na základě elektronického rozboru během několika tisícin sekundy aktivuje rychloventil tlakové vody. Hasicí hubice v dopravním systému vytvoří kuželovou mlhu hasicího média, a tím dochází k zhašení nežádoucích jisker a žhavých částic. Po ukončení aktivace systému a účinném odstranění nebezpečí se systém automaticky opět uvede do pohotovostního režimu.

Výhody:

 • Vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
 • Možnost instalace i na krátkých potrubích
 • Variabilní a stavebnicový systém
 • Jednoduchá instalace systému
 • Konstrukční provedení trysek brání jakémukoliv ucpání
 • Automatické hlídání detektorů proti zanesení
 • Automatické uvedení do opětovného provozu
 • Možnost aplikace i ve venkovním prostředí

Riziko – Jiskry a žhavé částice jako důsledek:

 • Tření
 • Statického náboje
 • Přimísení cizorodých částic
 • Samovznícení

Nejčastější použití:

 • Výrobní haly
 • Sklady
 • Dřevozpracující průmysl
 • Papírenské stroje a papírenská výroba
 • Výroba krmiv
 • Automobilový průmysl
 • Chemickém průmysl
 • Výrobě práškových produktů (cukr, kakao, mléko)
 • Řezání laserem, broušení
 1. Technik

  Pokud máte zájem o naše služby nebo se o nich chcete zatím jenom nezávazně informovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám podáme veškeré informace o našich službách a produktech. Poradíme s výběrem vhodného systému a vypracujeme cenovou nabídku. Kontaktovat nás můžete na číslech:
  +420 487 837 404 nebo +420 737 204 219, na emailu mspraha@mspraha.cz, rovněž můžete vyplnit kontaktní formulář.

Nezávazná poptávka