Plynová hasicí zařízení

Plynová hasicí zařízení

K ochraně majetku před zničujícím požárem nabízíme také plynové hasicí systémy, které najdou uplatnění zejména tam, kde by voda použitá jako hasicí médium představovala riziko a mohla způsobit nenávratné škody - zejména tedy do prostor, kde je potřeba chránit elektrická zařízení (datová centra, trafostanice, elektrorozovodny, depozitáře), tam je použití vody vyloučeno.

FUNKCE SYSTÉMU

Systém tvoří zásoba hasiva, nejčasteji tvořená baterií tlakových lahví s hasicím plynem, potrubní rozvod zakončený otevřenými tryskami a řídící a monitorovací ústředna (EPS).Jakmile ústředna vyhodnotí, že došlo v chráněmém úseku k požáru (buď pomocí automatických hlásičů, nebo spuštěním systému manuálně ručmín spouštěcím tlačítkem) dojde k zahájení vypuštění hasiva a prostor je zaplaven hasicím mediem (inertní, nebo chemické plyny) dojde ke snížení koncentrace kyslíku a uhašení ohně.  

VÝHODY:

Vysoká účinnost a krátká reakční doba systému
Nenáročné na prostor (- vyšší zatížení podlahy)
Jednoduchá instalace systém
Variabilní a stavebnicový systém
 

NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ:

Serverovny
Obráběcí centra
Lakovny
Trafrstanice
Rozvodny
Chemický průmysl
 

  1. Technik

    Pokud máte zájem o naše služby nebo se o nich chcete zatím jenom nezávazně informovat, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám podáme veškeré informace o našich službách a produktech. Poradíme s výběrem vhodného systému a vypracujeme cenovou nabídku. Kontaktovat nás můžete na čísle +420 487 837 404 na mailu mspraha@mspraha.cz, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář.

Nezávazná poptávka